Kira Sözleşmesi


PLATFORM TAŞIMA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu kullanım sözleşmesi, bir tarafta Bahçelievler Mah.Zübeyde Hanım Cad.No.30/2 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim TRAVİS TURİZM ARAÇ KİRALAMA ORGANİZASYON A.Ş. (Bundan böyle TRAVİS olarak anılacaktır) ile diğer tarafta platforma üye olarak işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olan kullanıcı (Bundan böyle ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. TRAVİS ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu TRAVİS’in sahibi olduğu …….. web sitesi üzerinden ÜYE’ nin Türkiye’de satın alacağı ulaşım hizmetlerinin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3- TANIMLAR

a. HİZMET: Üyeleri ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren firma sürücüsünü, www.transfercip.com web sitesi (Platform) üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek TRAVİS ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder.

b. İNTERNET SİTESİ (PLATFORM): Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, Masaüstü bilgisayar, Laptop, Pc, Telefon, Tablet vb. cihazlar için yazılmış TRAVİS’e ait özel yazılımı ifade eder.

c. TAŞIMA BEDELİ: Taşıma Hizmetini, Platform üzerinden Üyenin onaylaması ve satın alması durumunda (söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmeden) hak kazandığı hizmet bedelini veya aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptaller için TRAVİS’in hak kazanacağı bedeli ifade eder.

d. REZERVASYON: Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen, TRAVİS’e ait internet sitesinden Üye ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu Üye tarafından kabul edilen taşımacılık ve Lojistik hizmetlerinin, Üye tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütününü ifade eder.

e. RESMİ MAKAM: Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder.

f. SÜRÜCÜ: Platform vasıtasıyla internet sitesi üzerinden bir araya geldikleri Üyeler ile TRAVİS arasındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden, Yurtiçinde karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun, TRAVİS tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın, nam ve adına hizmet üreten Üyeler’e taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder.

g. TAŞIMA HİZMETİ: Platform vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve TRAVİS arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere Üye’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder. Keza, Taşıma Hizmeti: Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen seyahat etmek amacı ile TRAVİS tarafından Üye’ye sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır. Aşağıda detayları belirtilmiştir.

h. ÇOKLU SEYAHAT: Beraber seyahat eden müşterilerimizi ifade eder.

i. SATIŞ ÖNCESİ HİZMETLERİN SUNUMU: İnternet üzerinden sunulan, belirtilen koşul ve nitelikteki hizmet ve ürün içeriğinin tanımlanması ve tüm detayları ile ÜYE nin net bir şekilde anlayacağı herhangi bir yanıltıcı, birden fazla anlam ve eksik içerik bulunmayan, Taşıma Hizmetleri ve Lojistik Destek Hizmeti bilgileri ve fiyat detaylarının sunulmasını ifade eder.

j. SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

i. Hizmetin Onaylanması Ve Bilgilendirme: İşbu sözlemenin 3/a. maddesinde ÜYE’ye sunulan, ve ÜYE tarafından satın alınan onayı verilen, ödemesi yapılan hizmetler ile ilgili İnternet üzerinden takip edilebilecek bilgilerin paylaşılması, yapacağı ödeme sırasında girilen rezervasyona ait, bilgilerin SMS ve e-mail ile TRAVİS tarafından onaylanması ve onaylandığına dair bilgilerin paylaşılmasını ifade eder.

ii. Hizmetin Gerçekleşmesi: Bahsi geçen Taşıma hizmetinin gerçekleşmesi öncesi ve sırasında araç, sürücü ve iletişim bilgilerinin paylaşılması ile birlikte 7 gün 24 saat müşteri danışma ve iletişim destek hizmetlerinin uygulanmasını ifade eder.

MADDE 4-ÜYELİK

a- Üyelik, TRAVİS’in İnternet uygulamaları aracılığı ile talep ettiği bilgilerin, eksiksiz, ve doğru şekilde doldurmasını ve işbu sözleşmenin imzalanmasını takiben kullanıcının kazandığı kullanım hakkıdır. Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır. ÜYE, reşit olduğunu, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, TRAVİS’in platformu işleten firma olduğunu, hizmetin karayolu taşıma kurallarına uygun firma sürücüsü ve/veya firma tarafından verildiğini ve işbu sözleşmenin bir haksız şart içermediğini kabul eder.

b- Üye TRAVİS’in talep ettiği, cep telefonu, e-mail adresi ve diğer tüm bilgilerin güncel ve kullanımda olduğunu, kendisine ait olduğunu, peşinen kabul etmiş sayılır. Üyelik bilgileri içeriğinin kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olduğunu Üye Kabul ve beyan eder. Aksi halde Üyeliğinin hiç bir başka ek bir neden gösterilmeksizin TRAVİS tarafından Üyelik için istenen bilgilere ek olarak TRAVİS üye ile ilgili gerek duyduğu hizmet ile ilgili ek bilgileri talep etme, içeriğini genişletme ve tekrar isteme hakkını sahiptir.

c- TRAVİS söz konusu üyelik bilgilerini, internet üzerindeki Üye’ye ait dolaşım ve kullanım bilgilerini, bu bilgilere ait anlamlandırılmış veri ve analizleri kullanarak, plan ve program geliştirme hakkına sahiptir. Söz konusu plan ve programların geliştirilmesi amacı ile sınırlı kalmamak üzere tüm bu kullanım bilgilerini üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.

d- TRAVİS, Resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, söz konusu üyelik ve kullanım bilgilerini Üye’nin onayı olmadan, ancak bilgi vermek şartı ile resmi kurumlar ve makamlar ile paylaşabilir.

e- Üye, kendi adına hizmet satın aldığını, kendisinin ve platform üzerinden belirleyeceği ek yolcu ve/veya yolcuların Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından herhangi bir aykırılığı, yasaklı vb. durumlarının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

f- Üye, TRAVİS’e ait İnternet uygulamasındaki üyeliğinden dilediği zaman çıkış yapabilir. Üye söz konusu üyelikten çıkış talebini İnternet uygulamasında bulunan ÇIKIŞ işlemlerinden başka herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kendi başına yapabilir. Söz konusu üyelikten çıkış işlemi Üye’nin daha önce yapmış olduğu ve tamamlanmış Hizmetlere ait mevcut sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğundan feragat etmesini sağlamaz.

g- Üye, TRAVİS’in kendisine SMS, mail ve diğer iletişim noktalarıyla kendisine pazarlama ve reklam amacıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletileri Yönetmeliği kapsamında önceden pazarlama izni verdiğini kabul beyan taahhüt eder.

h- Üye, web sitesini mobil üzerinden kullanırken veyahut web sitesi arka planda açıkken konum bilgisini TRAVİS ile paylaşılacaktır.

MADDE 5-GENEL KOŞULLAR

A-KULLANIM KOŞULLARI

(1) Üye TRAVİS’e ait Platformu kullanarak Yurtiçinde TRAVİS’in hizmet verdiği iller ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak Üyenin, TRAVİS’in belirlediği ve ödeme yöntemi olan Kredi Kartı ile ödenmesi durumunda geçerli sayılacaktır. Söz konusu ödeme hâlihazırda yürürlükte olan Tüketici Kanunlarına uygun olmak zorundadır.

(2) Üye, işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform aracılığı ile onaylayarak ve platformda belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir. TRAVİS, Üye’nin çağrısı üzerine en uygun konumda olan Sürücüler’in iletişim ve kimlik bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını Üye’ye bildirecektir. Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise 3 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 6 saat kalıncaya kadar, Üye tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Üye, bahsi geçen koşullardaki saatlere uymandan rezervasyonu iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve TRAVİS söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait taşıma hizmeti ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır ve Üyeye hizmet sağlanmış sayılır. Üye saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiç bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

(3) Taşıma Hizmetini, Platform üzerinden Üye’nin onaylaması ve satın alması ile Üye, Taşıma Bedelini derhal TRAVİS’e ödemekle yükümlüdür. Ayrıca taşıma bedeli TRAVİS tarafından belirlenecek olup TRAVİS’in işbu bedeli ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır.

(4) Taşıma Hizmet Bedeli için TRAVİS tarafından ÜYE için hizmet bedeli faturası tanzim edilecektir. Taşıma Hizmet Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine TRAVİS’in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının mail adresine “e-fatura olarak elektronik ortamda gönderilecektir.

(5) TRAVİS, kendi promasyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üyeler’i bilgilendirebilecek, bu nedenle üyelerin elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderebilecektir. Üye söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir.

Üye, PLATFORMUN kampanya, avantaj, hizmet değerlendirmesi, müşteri memnuniyeti kapsamında kendisine gönderilecek SMS, e-posta ve cep telefonu ile sesli görüşme bilgilendirmeleri Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği vb. kanunlar kapsamında izinli pazarlama onayı verdiğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

Söz konusu hizmet ile ilgili bilgilendirme veya reklam çalışmaları için platformun, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için ÜYE’ nin onayı olduğunu (Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği ve türevleri kapsamında ) iş bu sözleşme ile ÜYE, Platforma ÜYE olduğu sürece kabul ettiğini beyan etmiştir. TRAVİS’in promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların TRAVİS tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye, izinli pazarlama onayını www.transfercip.com adresine göndereceği mail ile ortadan kaldırabilir.

B-Şikâyet Prosedürü

(1) Üye, TRAVİS tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde TRAVİS’e haber verecektir:www.transfercip.com e-posta adresine veya TRAVİS’in işbu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,
(2) Üye, ayrıca web sitesi üzerinde belirtilen iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Üyenin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Üye yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Üye şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, TRAVİS’in kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

(3) TRAVİS, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf etmeyi, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ise şikâyet konusu ile ilgili olarak, TRAVİS markasına zarar verebilecek şekilde sosyal medya ve /veya elektronik halka açık mecralarda paylaşmayacağını, paylaşması halinde, sorunun çözülmesini takiben söz konusu şikayeti ile ilgili tüm içerikleri kaldıracağını, tekzip yayınlayacağını kabul ve taahhüt eder.

(4) Üye tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dâhil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

C-Şüpheli ve Hatali İşlemlerde Sorumluluk

(1) Herhangi bir işleme ilişkin olarak TRAVİS’e Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden sonra Üye tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Üye’ye iade edilebilecektir.

(2) TRAVİS, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’nin Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmesi kaydıyla ve kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.
i. Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
ii. Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
iii. Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
iv. Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.
(3) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Üye, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararıdan kendisi sorumludur. Üye, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Üye, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

(4) Platform'da rezervasyon esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün üye'ye hizmet sağlanmadan evvel, kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, platform, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, rezervasyon'da kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ÜYE'den talep edebilir. Üye'nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede rezervasyon'u dondurabilecek olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise TRAVİS, Rezervasyonu iptal etme hakkını haizdir.

(5)Üye ödemeyi çalıntı/kayıp veyahut kart sahibinin bilgisi dışında yapması durumda PLATFORM 23.02.2006 tarihli Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17.madde vd. gereğince gerekli kontrolleri yapmasına rağmen işlemin gerçekleşmesi durumunda; TRAVİS, Üye hakkında aynı kanunun 36. ve 37. Maddesi gereğince ilgili kurumlara ihbarda bulunabilecektir.

MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, Transfer talebini oluştururken transfer hizmetinden faydalanacak gerçek kişinin adı soyadı Kimlik/pasaport numarasını U-ETDS sistemine işlenmesi için Platforma işlemek sorundadır.

b-Üye, Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform'da yer alan üye bilgisi dışında başka bir gerçek kişiye hizmet sağlanması veyahut üye bilgilerinin platform' a eksik işlenmesi sebebiyle TRAVİS’e uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ve taşıma faaliyetinden faydalanan şahısa ait olacaktır.

c-Üye, TRAVİS tarafından işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebileceğini, güncellenen, değiştirilen ya da kaldırılan her hükmün platformda ilan edildiği andan itibaren sonuç doğuracağını kabul eder.

d- TRAVİS, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

e- Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan TRAVİS sorumlu değildir.

f- Üye, Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda TRAVİS’in herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti kapsamında yine TRAVİS’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabın Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g- Üyeler, bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devretmesi durumunda üye, iş bu durumu kabul edeceğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

h- Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

i-TRAVİS’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur. TRAVİS, Hizmet’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

j- Üye, platform'u kullanırken konum bilgisini, platform yöneticisi ile paylaşacaktır. PLATFORM kapalıyken (arka planda çalışırken) konum bilgisi Üye'ye daha iyi hizmet vermek için kullanılabilecektir. Üyenin konum bilgisini PLATFORM ile paylaşmaması durumunda hizmetin eksik sağlanması veyahut hizmetin sağlanamaması durumunda üye ödemeyi yapmaktan kaçınamaz.

k- ÜYE, platform'a ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

l- ÜYE, platformda belirttiği şekilde birden fazla kişi ile yolculuk methodunu seçmesi durumunda araçta meydana gelecek bir hırsızlık olayında TRAVİS sorumlu olmadığını şimdiden kabul eder.

m- ÜYE, her hâlükârda gidilecek olan adresten başka bir adrese bırakılmayı talep edemez.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH ve İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI
a- İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
b- Taraflar, işbu Sözleşme’yi platform üzerinden yapacağı fesih ihbarı ile her zaman feshedebilecektir. Ancak tarafların fesih tarihine kadarki karşılıklı yükümlükleri saklı kalır.
c- Üye iş bu sözleşmede PLATFORM'un kendisine sunacağı kampanyaların kendisine iletilmesini istememesi durumunda dilediği zaman www.transfercip.com adresine mail ile PLATFORM'un pazarlama iznini ortadan kaldırabilir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

ÜYE, İş bu sözleşmenin 5.(a) 2 maddesi gereğince şehir içi REZERVASYON saatinde 3 saat öncesinde kadar; şehir dışı REZERVASYONda 6 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Belirtilen REZERVAYON saatlerine uyulmaması durumunda ÜYE'nin cayma hakkı ve değişim hakkı yoktur.

MADDE 9 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜYE'ye ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, PLATFORM'UN sağlamış olduğu hizmet ve yürütmekte olduğu ticari faaliyete bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları gibi muhtelif vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanarak veri işleyen sıfatıyla PLATFORM tarafından işlenebilecektir. Veriler, ÜYE'nin bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve ilgili mevzuatın Veriler’in saklanmasını öngördüğü hallerde mevzuatta bulunan yasal süreler boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da ÜYE talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. TRAVİS, saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

MADDE 10- DEĞİŞİK HÜKÜMLER

a- TRAVİS tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.transfercip.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve fiyat listesi, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

b- İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c- Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d- TRAVİS, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayimlandiği tarihte geçerli olmak üzere yayınlayabilir.

e- Üye, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K.,T.C.M.B.vb) kuralları ile TRAVİS tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

f- İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

g- Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

h-ÜYE, platform üzerinden üyelik işlemini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. PLATFORM, REZERVASYON gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin ÜYE tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

i- Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.
k- Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. TRAVİS, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.